Номативні документи 2021-09-24T22:11:13+00:00

Нормативні документи

Державні будівельні стандарти:

Інженерне обладнання будинків і споруд.
Зовнішні мережі та споруди

Ці Норми поширюються на теплові мережі (включно із системами теплопостачання, системами постачання гарячої води, спорудами та всіма супутніми конструкціями, обладнанням та спорудами теплових мереж: тепловими пунктами, насосними станціями, павільйонами, камерами, дренажними пристроями тощо), які транспортують гарячу воду з робочою температурою не більше 200 °С і робочим тиском не більше 2,5 МПа та водяну пару (включно з конденсатом водяної пари) з робочою температурою не більше 440 °С і ро-бочим тиском не більше 6,3 МПа від вихідної запірної арматури колекторів джерел теплової енергії (зовнішніх стін джерел теплової енергії) до вхідної запірної арматури (вузлів вводів) споживачів.

Опалення, вентиляція та кондиціонування

Ці Норми встановлюють вимоги проектування до систем опалення і внутрішнього теплопостачання, загальнообмінної та аварійної вентиляції, повітряного опалення, кондиціонування й охолодження повітря будівель і споруд з метою забезпечення нормованих санітарно-епідеміологічних параметрів мікроклімату приміщень, виконання вимог безпеки та охорони навколишнього середовища, раціонального використання енергетичних ресурсів під час експлуатації.

Державні стандарти України (будівельні):

Інженерне обладнання будинків і споруд
Зовнішні мережі та споруди

Даний стандарт поширюється на деталі з’єднувальні з поліпропілену ПП-100 тип 1 і сополімерів пропілену ПП-80 тип 2 та ПП-80 тип 3, які виготовлені методом лиття під тиском і призначені для зварювання нагрітим інструментом врозтруб з трубами з поліпропілену ПП-100 тип 1 і сополімерів пропілену ПП-80 тип 2 та ПП-80 тип 3 діаметром від 16 мм до 110 мм зі стандартами розмірними відношеннями SDR 11, SDR 7.4, SDR 6 та SDR 5, що відповідають ДСТУ Б В.2.7-93, при будівництві та ремонті трубопроводів мереж холодного та гарячого водопостачання.

Інженерне обладнання будинків і споруд
Зовнішні мережі та споруди

Стандарт розроблений з метою упорядкування постачання споживачу та використання труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленової оболонкою для зовнішніх мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення.

Інженерне обладнання будинків і споруд
Труби, фасонні вироби та арматура

Цей стандарт розроблено з метою упорядкування постачання споживачу та використання трубопроводів попередньо теплоізольованих спіненим поліуретаном для будівництва зовнішніх підземних та надземних мереж гарячого водопостачання та теплових мереж.

Інженерне обладнання будинків і споруд
Настанова з проектування, монтажу, приймання та експлуатації

Стандарт розроблений з метою упорядкування проектування, монтажу, приймання й експлуатації теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з використанням попередньо теп-лоізольованих трубопроводів.

Номенклатура показників при підтвердженні відповідності трубопровідної продукції для будівництва мереж гарячого водопостачання та опалення будинків і споруд та методи випробувань

Стандарт розроблений з метою упорядкування проектування, монтажу, приймання й експлуатації теплових мереж та мереж гарячого водопостачання з використанням попередньо теп-лоізольованих трубопроводів.

Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації

У цьому стандарті встановлено вимоги до проведення земляних робіт, спорудження будівельних конструкцій, монтажу трубопроводів та порядку проведення гідравлічних та пневматичних випробувань.

Технічні умови для труб зі структурованого поліетилену для холодного, гарячого водопостачання та опалення

Цей стандарт розповсюджується на труби з РЕ-Х, які виготовлені методом неперервної екструзії та структуровані всіма методами хімічного або радіаційного зшивання та постачаються споживачу.

Технічні умови труб для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену

Цей стандарт поширюється на труби кільцевого перерізу із поліпропілену РРН (далі – ПП-100 тип 1) і сополімерів пропілену РРВ (далі – ПП-80 тип 2) і РРR (далі – ПП-80 тип 3), виготовлені методом неперервної екструзії і призначені для будівництва і ремонту трубопроводів мереж холодного та гарячого водопостачання, в тому числі для господарсько-питного водопостачання (крім трубопроводів об’єднаної і роздільної мереж протипожежного водопостачання та трубопроводів установок пожежогасіння) та мереж водяного опалення з проектними робочим тиском та температурами, що відповідають певному класу умов експлуатації згідно з цим стандартом (далі – труби).

Державні стандарти України (европейські):

Розподільні мережі опалення. Попередньо ізольовані системи трубопроводів з нерухомою ізоляцією для підземної прокладки мереж гарячого водопостачання. Системи труб зі сталевою напірної трубою з поліуретанової тепловою ізоляцією і зовнішньою оболонкою з поліетилену (EN 253: 2009 Доставка + A2 до: 2015, IDT)

Распределительные сети отопления. Предварительно изолированные системы трубопроводов с неподвижной изоляцией для подземной прокладки сетей горячего водоснабжения. Системы фитингов, изготовленных из стальных напорных труб с полиуретановой тепловой изоляцией и наружной оболочкой из полиэтилена (EN 448:2015, IDT)

Распределительные сети отопления. Предварительно изолированные системы трубопроводов с неподвижной изоляцией для подземной прокладки сетей горячего водоснабжения. Соединения напорных стальных труб с полиуретановой тепловой изоляцией и наружной оболочкой из полиэтилена (EN 489:2009, IDT)

Проектирование и строительство предварительно изолированных систем трубопроводов с неподвижной изоляцией для распределительных сетей отопления (EN 13941:2009 + A1:2010, IDT)

Распределительные сети отопления. Предварительно изолированные системы сдвоенных трубопроводов с неподвижной изоляцией для подземной прокладки сетей горячего водоснабжения. Системы наблюдения (EN 14419:2009, IDT)

Распределительные сети отопления. Предварительно изолированные системы сдвоенных трубопроводов с неподвижной изоляцией для подземной прокладки сетей горячего водоснабжения. Часть 1. Системы труб со сдвоенными стальными напорными трубами с полиуретановой тепловой изоляцией и наружной оболочкой из полиэтилена (EN 15698-1:2009, IDT)

Будівельні норми і правила:

Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов

Строительные нормы и правила. Часть II. Нормы проектирования. Глава 58. Электростанции тепловые