Етапність перспективного проектування

Етап 1. Визначення технічних показників системи ТС.

1.1. Розрахунок теплових навантажень по споживачах:
1.1.1. Визначення теплових навантажень на системи опалення;
1.1.2. Визначення теплових навантажень на системи вентиляції;
1.1.3. Визначення теплових навантажень на системи гарячого водопостачання.
1.2. Розрахунок часових витрат теплоносія по споживачах.
1.3. Розрахунок нормативних показників надійності теплопостачання споживачів.
1.4. Розрахунок фактичних показників надійності теплопостачання споживачів.

Як не дивно, починати необхідно саме з розрахунку теплових навантажень. Виходячи з практики, є повсюдне завищення підключеного навантаження, внаслідок чого  теплові мережі, і джерела тепла також мають надлишкову потужність. Якщо і далі орієнтуватися саме на ці цифри, то буде гарантована завищена пропускна здатність теплових мереж і завищена потужність джерел тепла.
Розрахунок показника надійності необхідний для розуміння того, в якій стадії ми перебуваємо і чи потрібно робити які-небудь дії для підвищення надійності системи теплопостачання.


Етап 2. Приведення системи до нормативному показнику надійності за допомогою ремонту діючих трубопроводів.

На даному етапі розробляються заходи з капітального ремонту (реконструкції, нового будівництва) теплових мереж для доведення показників надійності до нормативних показників.

2.1. Розробка заходів з капітального ремонту (реконструкції, нового будівництва) теплових мереж (варіант № 1) для забезпечення нормативних показників надійності системи теплопостачання.
2.1.1. Побудова графіка реалізації заходів.
2.2. Визначення технічних характеристик теплових мереж після реалізації заходів відповідно до варіанта № 1.
2.2.1. Гідравлічний розрахунок теплових мереж;
2.2.2. Розрахунок витрат електроенергії на перекачку теплоносія;
2.2.3. Розрахунок витоків теплоносія в теплових мережах;
2.2.4. Розрахунок теплових втрат через теплову ізоляцію і з витоками теплоносія в теплових мережах.

У разі, якщо розрахований фактичний показник надійності не відповідає нормативам, то ми повинні зрозуміти, які елементи потрібно відремонтувати, реконструювати або побудувати заново, а потім визначати техніко-економічні характеристики теплових мереж після реалізації і скласти список заходів.


Етап 3. Оптимізація існуючої системи.

3.1. Розробка заходів щодо оптимізації теплових мереж (варіант № 2, 3 …) для забезпечення нормативних показників надійності системи ТС і підвищення ефективності. Таких може бути два, три і більше варіантів. Далі також визначаються технічні характеристики теплових мереж після реалізації.
3.1.1. Побудова на карті ідеального графіка теплових мереж (наприклад, за алгоритмом Прима – алгоритму пошуку мінімального остовного дерева в підвішеному неорієнтованому зв’язкового графі);
3.1.2. Побудова оптимізованої схеми теплових мереж. Оптимізована схема теплової мережі будується по максимально можливого наближення до ідеального графу з урахуванням доцільності прокладання нових теплових трас, а також економічної ефективності зміненої мережі.
3.1.3. Визначення оптимального температурного графіка роботи теплових мереж;
3.1.4. Визначення типу / виду прокладки і оптимального діаметра трубопроводів теплових мереж;
3.1.5. Побудова графіка реалізації заходів.
3.2. Визначення технічних характеристик теплових мереж після реалізації заходів відповідно до варіанта № 2.
3.2.1. Гідравлічний розрахунок теплових мереж.
3.2.2. Розрахунок витрат електроенергії на перекачку теплоносія.
3.2.3. Розрахунок витоків теплоносія в теплових мережах.
3.2.4. Розрахунок теплових втрат через теплову ізоляцію і з витоками теплоносія в теплових мережах.

Показники, що використовуються при виборі температурного графіка і діаметрів трубопроводів тепломережі:
• показники вартості реконструкції ТЗ;
• показники вартості нового будівництва ТС;
• показники вартості аварійно-відновлювального ремонту (АВР) ТС;
• показники експлуатаційних витрат (фонд заробітної плати (ФЗП), матеріали і механізми);
• тарифи на теплову енергію;
• тарифи на електричну енергію.


Етап 4. Техніко-економічне порівняння варіантів.

Використовуючи ці параметри в моделі, можна знаходити оптимум по діаметру і виду прокладки. Після отримання трьох-чотирьох варіантів порівнюються наведені витрати і обирається найбільш відповідний (малюнок). Даний метод заснований на умови мінімуму експлуатаційних витрат.

Рис. а) порівняння варіантів;

Рис. б) вибір оптимального варіанту.

Автор | 2021-10-10T21:23:32+00:00 29 Жовтня, 2020|Проектування|0 коментарів